Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport z oceny ofert

RAPORT Z OCENY OFERT Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją czyli zespołem doradczo-opiniującym, powołana w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert (oferty) składanych w ramach Programu Integracji Społecznej, przedkłada raport z oceny ofert zatwierdzony przez Wójta Gminy Szydłowo. W dniu 22.09.2008 r., godz. 10.00 Komisja - zespół...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Zawiadomienie o wyborze oferty

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE* Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo z siedzibą w 06-516 Szydłowo, ul. Mazowiecka 61 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 71016 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul....

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik Numer ogłoszenia: 63898 - 2008; data zamieszczenia: 31.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 61569 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2008 roku wpłynęło następujące zapytanie...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia, że w dniu 17 marca 2008 roku wpłynęło następujące...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo

Dostawa i montaż wyposażenia sportowego Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia: 48981 - 2008; data zamieszczenia: 10.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul....

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm Szydłowo

Szydłowo, dnia 27.02.2008 r. Nr 72241 /2/2008 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Szydłowo, działając zgodnie z § 13 ust. 1-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 /- o g ł a...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Sławogóra

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Sławogóra Numer ogłoszenia: 8139 - 2008; data zamieszczenia: 11.01.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka...