Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 71016 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul....

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik Numer ogłoszenia: 63898 - 2008; data zamieszczenia: 31.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budow

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 61569 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo,

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2008 roku wpłynęło n

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z pó

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo

Dostawa i montaż wyposażenia sportowego Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia: 48981 - 2008; data zamieszczenia: 10.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłos