Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr zmian

25 marca 2019 14:20 (Krzysztof Tatarka) Komunikaty: Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni...: Dodanie załącznika [ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 marca 2019 14:17 (Krzysztof Tatarka) Komunikaty: Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 marca 2019 11:34 (Marcin Kłobucki) Informacje: Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej: Dodanie załącznika [informacja_o_zasadach_udzielania_npp_na_dzien_19_marca_2019r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 10:40 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie: Dodanie załącznika [ccf_000320.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 10:39 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2019 10:52 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Program dofinansowań na wymianę pieców i OZE - przedłużenie terminu...: Dodanie załącznika [431__ankieta_uczestnika_z_informacja_o_programie_rodo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2019 10:51 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Program dofinansowań na wymianę pieców i OZE - przedłużenie terminu...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_do_siwz__umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobow ych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_do_swz__wzor_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_opis_bazy_magazynowotransportowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_wykazu_narzedzi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezynalezy _do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wyklucze nia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:42 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzia lu_w_postepowaniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:42 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_siwz__istote_postanowienia_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:42 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz__opis_przedmiotu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 13:42 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2019 14:32 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [ccf_000317.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 10:20 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 10:19 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 10:19 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 10:14 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 10:10 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2019 13:17 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2019 13:16 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2019 13:16 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 20:36 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. Dodano informację z otwarcia ofert (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 20:35 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 20:35 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 20:33 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 11:04 (Marcin Kłobucki) Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Kalendarz wyborczy: Dodanie załącznika [kalendarz_wyborczydzu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 11:03 (Marcin Kłobucki) Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Kalendarz wyborczy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 10:56 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Dodanie załącznika [ccf_000315.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 10:53 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [ccf_000314.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2019 10:05 (Marcin Kłobucki) Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Informacja Wójta Gminy Szydłowo z dnia 6 marca 2019 r.: Dodanie załącznika [ccf_000313.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2019 09:59 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:19 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:19 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_do_siwz__umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobow ych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:18 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_do_swz__wzor_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:18 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_opis_bazy_magazynowotransportowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:17 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_wykazu_narzedzi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:16 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezynalezy _do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:15 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wyklucze nia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 23:15 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzia lu_w_postepowaniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 135044
Realizacja: IDcom.pl