Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr zmian

22 stycznia 2020 10:12 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Dodanie załącznika [ccf_000022.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 10:11 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 10:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 09:12 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 13:55 (Marcin Kłobucki) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szydłowo: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komuna lnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_z_terenu_gminy_szydlowo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 13:55 (Marcin Kłobucki) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szydłowo: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...: Usunięcie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komuna lnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_z_terenu_gminy_szydlowo.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:55 (Renata Rudnicka) Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10.01.2020 r. w sprawie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_52020_wojta_gminy_szydlowo_z_dnia_10_stycznia_2020_rok u_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:46 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.49.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie załącznika [7_opinia_rio_nr_ci492020_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_na_la ta_20202023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:46 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.49.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:50 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Dodanie załącznika [ccf_000019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:50 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:49 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:47 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Skopiowanie wiadomości - Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16 stycznia 2020 08:46 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Skopiowanie wiadomości - Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16 stycznia 2020 08:45 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Dodanie załącznika [ccf_000017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:44 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:44 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:43 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:42 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Dodanie zdjęcia [cci_000002.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:42 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:37 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowo przeznaczonych...: Skopiowanie wiadomości - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
15 stycznia 2020 11:47 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:47 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:46 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [kosztorys_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [siwz1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:34 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:34 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:32 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Dodanie załącznika [informacja_na_bip_o_spelnieniu_wymogow_formalnych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:11 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Dodanie załącznika [deklaracja_+_klauzula.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:39 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:38 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:38 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Dodanie zdjęcia [cci_000001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:37 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Dodanie załącznika [cci_000001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2020 14:00 (Renata Rudnicka) Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 grudnia 2019 roku...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_782019_wojta_gminy_szydlowo_z_dnia_31_grudnia_2019_rok u_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 151239
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.