Prawo miejscowe

Wybierz rok

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

Szydłowo, dnia 6 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06- 516 Szydłowo Nr sprawy: RF.3120.1.1.2018.BZ INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Szydłowo działając na podstawie art. 14j §1 i §3 oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) oraz art. 2...

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2018 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. L.p Nazwisko i imię (nazwa) 1 ADAMSKI MIROSŁAW 2 ALBRECHCZYŃSKI PAWEŁ 3 ANTOSIAK LESZEK 4 ANTOSIAK...

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku

W Y K A Z podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku. L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Wysokość umorzonej kwoty ( zł) Przyczyny umorzenia I Umorzenia podatków i opłat 1 Karolak Andrzej i Wioletta 756,00 Ważny...

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2017 rok.

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że do naliczenia podatku rolnego na rok 2017 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017....

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku.

W Y K A Z podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku. L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Wysokość umorzonej kwoty ( zł) Przyczyny umorzenia I Umorzenia podatków i opłat 1 Zaborowski Włodzimierz 2460,00 Ważny...

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych: - Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.11.2015...