Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo

Szydłowo, dnia 4 października 2018 r. GK.271.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach...

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 25 września 2018 r. GK.271.10.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o...

Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy-1 obiekt, wariant rozszerzony-2 obiekty

Szydłowo, dnia 21 września 2018 r. GK.271.9.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach...

Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębsk

Szydłowo, dnia 20 września 2018 r. GK.271.8.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej-ulica Sosnowa w miejscowości Szydłowo"

Szydłowo, dnia 17 września 2018 r. GK.271.7.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach...

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Szydłowo, dnia 29 sierpnia 2018 r. GK.271.6.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje...

Przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia

Szydłowo, dnia 1 sierpnia 2018 r. GK.271.5.2018.MK Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Szydłowo, dnia 14 czerwca 2018 r. GK.271.4.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...

Przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie

Szydłowo, dnia 15 maja 2018 r. GK.271.3.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r....

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 10 kwietnia 2018 r. GK.271.2.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...