Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
26/2018 Decyzje Decyzja
Decyzja uzgadniająca realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich kurników- o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2017.MK
25/2018 Inne dokumenty Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Dotyczy uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich-kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo
GK.6220.1.2017.MK
24/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną.” Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2016.AO
23/2015 Postanowienia Postanowienie
Budowa obory wolnostanowiskowej rusztowej o projektowanej obsadzie 118,5 DJP bydła mlecznego wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami technicznymi
GK.6220.3.2015
22/2015 Inne dokumenty Obwieszczenie
Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w obrębie wsi Trzcianka Kolonia
GK.6220.1.2014/2015
21/2015 Inne dokumenty Zawiadomienie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości nr 157 - obręb Pawłowo
GK.6220.2.2013/2014/2015
20/2015 Postanowienia Postanowienie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 marca 2015 r. nr GK.6220.1.2014/15
dot . budowy czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy, na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2014/2015
19/2015 Postanowienia Postanowienie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 stycznia 2015 r. nr GK.6220.1.2014/15
dot . budowy czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy, na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2014/2015
18/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie-Zawiadomienie
dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014
17/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie-Zawiadomienie
dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014