Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa