Urząd Gminy Szydłowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś -Etap II" - zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi

Szydłowo, 10 lipca 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)), zwanej dalej ustawą informuję, że...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś -Etap II" - zawiadomienie o wyborze oferty »

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert

Przetargi

INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert »

Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Przetargi

Do treści SIWZ dodaje się następujący zapis: Od 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie...

czytaj więcej o Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Przetargi

Ogłoszenie nr 560477-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-ETAP II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II »

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni na terenie Gminy Szydłowo

Przetargi

Szydłowo, dnia 29 kwietnia 2019 r. GK.271.4.2019 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 92 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)) Gmina Szydłowo zawiadamia o...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni na terenie Gminy Szydłowo »

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Przetargi

Szydłowo, dnia 2 kwietnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 92 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)) Gmina Szydłowo zawiadamia o wyborze oferty...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo »

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Przetargi

INFORMACJA z otwarcia ofert Działając na podstawie artykułu 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Szydłowo informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo »

Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022

Przetargi

Szydłowo, dnia 15 marca 2018 roku Nr postępowania: GK.271.1.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U....

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022 »

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szydłowo i jej jednostek organizacyjnych

Przetargi

Szydłowo, dnia 03.01.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szydłowo i jej jednostek organizacyjnych »

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo

Przetargi

Szydłowo, dnia 4 października 2018 r. GK.271.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo »

Realizacja: IDcom.pl