Urząd Gminy Szydłowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Informacja z otwarcia ofert

Przetargi

Szydłowo, dnia 10 września 2019 r. GK.272.6.2019 INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję,...

czytaj więcej o Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Informacja z otwarcia ofert »

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk

Przetargi

Ogłoszenie nr 588120-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej o Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk »

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert

Przetargi

INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w d

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap II Informacja z otwarcia ofert »

Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Przetargi

Do treści SIWZ dodaje się następujący zapis: Od 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie...

czytaj więcej o Zmiana treści SIWZ-Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II »

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Przetargi

Ogłoszenie nr 560477-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-ETAP II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II »

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Przetargi

INFORMACJA z otwarcia ofert Działając na podstawie artykułu 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Szydłowo informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo »

Realizacja: IDcom.pl