Urząd Gminy Szydłowo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Komunikaty

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo...

czytaj więcej o Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych »

Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikaty

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z obowiązkiem prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,...

czytaj więcej o Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi — rowu melioracyjnego R-D12 w km 0+000+240, położonego w granicach działki nr ewid. 227/8 obręb Krzywonos, gm. Szydłowo,...

czytaj więcej o Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie »

Realizacja: IDcom.pl