Urząd Gminy Szydłowo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Komunikaty

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo...

czytaj więcej o Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych »

Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikaty

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z obowiązkiem prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,...

czytaj więcej o Przyjmowanie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi — rowu melioracyjnego R-D12 w km 0+000+240, położonego w granicach działki nr ewid. 227/8 obręb Krzywonos, gm. Szydłowo,...

czytaj więcej o Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie »

Informacja dotycząca nowej linii autobusowej

Komunikaty

NOWA LINIA AUTOBUSOWA MŁAWA – SZYDŁOWO – MŁAWA Olsztyński Bus sp. z o.o. uruchamia z dniem 05.11.2018 r. kursy relacji: Mława – Szydłowo Odj. z przystanku Mława ul. Piłsudskiego ZS nr 3(Kaufland) godz. 7:50, 10:30, Odj. z...

czytaj więcej o Informacja dotycząca nowej linii autobusowej »

Informacja o otrzymaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2018 r.

Komunikaty

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2018 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 427,38 zł

czytaj więcej o Informacja o otrzymaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2018 r. »

Informacja o II Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty

INFORMACJA Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu...

czytaj więcej o Informacja o II Sesji Rady Gminy Szydłowo »

Informacja o obradach XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Radz Gminz Syzdowo

Komunikaty

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 18 września 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz...

czytaj więcej o Informacja o obradach XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Radz Gminz Syzdowo »

Realizacja: IDcom.pl