Urząd Gminy Szydłowo

Stanowiska

Katarzyna Opasińska

Sekretarz Gminy

Bożena Szczepańska

Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

Jolanta Podlewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Langowska

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Edward Żerański

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marcin Kłobucki

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Bożena Zaborowska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Bożena Pszczółkowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Marek Bieńkowski

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Wiesława Wróbel

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Małgorzata Kamińska

Inspektor ds. obsługi kasy i spraw gospodarczych

Marta Piliszek

Inspektor ds. ewidencji ludności

Renata Rudnicka

Inspektor ds. kadr/sekretariat

Renata Benecka

Inspektor ds. rozliczeń finansowych

Wiesława Dąbkiewicz

Specjalista pracy socjalnej

Marcin Gawarecki

Pracownik socjalny

Sylwia Bańczyk

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, i funduszu alimentacyjnego

Aneta Olczak

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska

Katarzyna Zyborowicz

Inspektor ds. podatków i opłat

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17157
19 września 2019 15:33 Dariusz Meredyk - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. podatków i opłat.
19 września 2019 15:32 Dariusz Meredyk - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. podatków i opłat.
19 września 2019 15:31 Dariusz Meredyk - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. podatków i opłat.
Realizacja: IDcom.pl