Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. podatków i opłat

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Inspektor ds. obsługi kasy i spraw gospodarczych

Inspektor ds. ewidencji ludności

Inspektor ds. kadr/sekretariat

Inspektor ds. rozliczeń finansowych

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, i funduszu alimentacyjnego

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15468
26 lipca 2018 10:17 Dariusz Meredyk - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska.
26 lipca 2018 10:17 Dariusz Meredyk - Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego.
26 lipca 2018 10:15 Dariusz Meredyk - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego.