Stanowiska

Sekretarz Gminy. Kierownik referatu organizacyjnego

Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Inspektor ds. obsługi kasy i spraw gospodarczych

Inspektor ds. ewidencji ludności

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. rozliczeń finansowych

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, i funduszu alimentacyjnego

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska

Inspektor ds. podatków i opłat

Sekretariat

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowych

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18927
02 września 2020 10:12 (Dariusz Meredyk) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
02 września 2020 10:10 (Dariusz Meredyk) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
02 września 2020 10:10 (Dariusz Meredyk) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej.