Podatki i opłaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH NA 2020 ROK Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2020 obowiązują stawki podatku wynikające z Uchwały nr X/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj. Maz. Z 2019...

Informacja w sprawie zmiany informacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku

Informacja w sprawie zmiany informacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, po

Informacja dotycząca podatku od środków transportowych

Informacja dotycząca podatku od środków transportowych Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem