Podatki i opłaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr …………. Rady Gminy Szydłowo z dnia ……………………. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia...

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr …………… Rady Gminy Szydłowo z dnia ………………………… w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz U z 2013 r. poz....