Podatki i opłaty

Informacja w sprawie zmiany informacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku

Informacja w sprawie zmiany informacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku

 

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów ; jak niżej:

1.Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 30 maja 2019 r w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),

3.Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 03 czerwca 2019 r w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

W związku z powyższym nowe informacje i deklaracje podatkowe należy składać na formularzach określonych ww. rozporządzeniami Ministra Finansów. Natomiast korekty  informacji i deklaracji podatkowych należy sporządzić na dotychczasowych wzorach formularzy tj. na wzorach określonych uchwałą nr X/46/2015  Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Ponadto informuje się, iż z dniem 1 lipca 2019 roku informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1 lipca 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Zaborowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2019 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 620
04 lipca 2019 13:30 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2019 13:27 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklarcji_na_podatek_rolny_wraz_z_alacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2019 13:27 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklarcji_na__podatek_lesny_wraz_z_alacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)