Podatki i opłaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2018 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. L.p Nazwisko i imię (nazwa) 1 ADAMSKI MIROSŁAW 2 ALBRECHCZYŃSKI PAWEŁ 3 ANTOSIAK LESZEK 4 ANTOSIAK...

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku

W Y K A Z podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku. L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Wysokość umorzonej kwoty ( zł) Przyczyny umorzenia I Umorzenia podatków i opłat 1 Karolak Andrzej i Wioletta 756,00 Ważny...