Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Szydłowo, dnia 29 sierpnia 2018 r. GK.271.6.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie z

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Szydłowo, dnia 14 czerwca 2018 r. GK.271.4.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 10 kwietnia 2018 r. GK.271.2.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prze

Przetarg nieograniczony na zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową

Ogłoszenie nr 500076592-N-2017 z dnia 18-12-2017 r. Gmina Szydłowo: Zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu ws

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka

Szydłowo, dnia 7 sierpnia 2017 r. Znak sprawy: GK.271.7.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycz

Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka

Szydłowo, dnia 2 sierpnia 2017 r. GK.271.9.2017.MK(9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.