Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej...

Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Uchwała nr XXXI/172/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich- kurników o obsadzie 40.000 szt. każdy na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego straży gminnej

Informacja o otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 roku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 257,12 zł”

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Podniesienia poziomu i polepszenia warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie...

Informacja o terminie przyjazdu mammobusu na badania profilaktyczne mammografii w Szydłowie

„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann. Badanie wykonasz w Szydłowie przy ul. Mazowieckiej 61 obok Urzędu Gminy w dniu 26.09.2017r. (wtorek) Zapisz się na mammografię...

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie Powiatu Mławskiego, od 1 stycznia 2017r. osoby uprawnione do uzyskania nieodpalanej...