Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p/n „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo”

Szydłowo, dnia 09 października 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Szydłowo zaprasza do składanie ofert na wykonanie zadania p/n „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo” Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia...

Informacja dla rolników dotycząca suszy

ROLNICY!!! W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC KOMISJI POWOŁANEJ W SPRAW SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM – SUSZĄ PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W SZYDŁOWIE CELEM PODPISANIA PROTOKOŁÓW Urząd Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 (pok. nr 9)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 6 sierpnia 2018 r. GK.6220.1.2017.MK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 07.08.2018 GK.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Działając w oparciu o art. 98 § 1 oraz art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...