Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja na temat inwestycji zrealizowanej ze środków Unii Europejskiej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NE RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INWESTYCJA W OBSZARY WIEJSKIE ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSARZEWO POLNE" ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH...