Podatki i opłaty

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

 

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na  podatek rolny na  rok 2018  obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Zatem stawka podatku rolnego na rok 2018 z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,2250 zł  natomiast  z 1ha fizycznego dla podatników posiadających grunty do
1 ha  wynosi 262,4500 zł.

Natomiast na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych na rok 2018 obowiązują stawki podatkowe z roku poprzedniego ( uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo  z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Zaś na podatek leśny na rok 2018 obwiązuje stawka podatku wynikająca z Komunikatu  Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w kwocie 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Ponadto informuje się, iż na rok 2018 obowiązują nadal wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny określone Uchwałą Rady Gminy Szydłowo Nr X/46/2015 z dnia 27 listopada 2015r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1367
09 stycznia 2018 09:08 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [akt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 09:08 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [akt1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 09:03 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [uchwala_x_46_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)