Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzień bez samochodu

Szanowni Państwo 22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie...

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Informacja o terminie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo ws. wniosku o zawieszenie postępowania

Obwieszczenie Wojta Gminy Szydłowo dot. wniosku Gospodarstwa Rolnego Bogdan Wtulich o zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektow inwentarskich kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie dzialki nr 116/4...

Informacja nt.dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji usuwania azbestu z terenu Gminy Szydłowo

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.995,09 zł”

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

---------------------------------------------------------------------------------------------- ZAWIADOMIENIE Rada Gminy Szydłowo zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Mazowieckiej 63 ( I piętro) odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Szydłowo. Z poważaniem Grzegorz Rochna Przewodniczący Rady...