Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o obradach XXXI Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2018 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą...

Informacja o obradach XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gmin Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja na temat terminu obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, dn. 04.07.2017r. GK.6220.2.2017.AO(3) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Przyjmowanie wniosków o wpis do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Szydłowo ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego...

Informacja na temat terminu obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna