Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o XL Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XL Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady...

Informacja o obradach XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Radz Gminz Syzdowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 18 września 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...

Informacja o obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXV Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Szydłowo, dn. 16.05.2018r. GK.6220.3.2016.AO(51) OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Szydłowo na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Informacja o obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna