Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30000 euro- 2020 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Zapytanie ofertowe na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 150 i 152/13 w miejscowości Szydłowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 150 i 152/13 w miejscowości Szydłowo. Zamawiający: Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo NIP 5691749854, regon 130378479 Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Sz

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo- rekreacyjnego do czterech miejscowości w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020

Szydłowo, dnia 28 lipca 2020 r. INFORMACJA o wyborze oferty na zadanie pn. „Dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. Urząd Gminy Szydłowo

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2020 roku.

Szydłowo, dn. 15.06.2020 r. GK.271.4.2020.AO(1) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ...