Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Szydłowa informuje, iż 1 stycznia 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r.- uchwała o zmianie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy wpływa na gruntowną przebudowę...

Informacja o wyborze ofert na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydłowo

GK.271.13.2012 Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydłowo Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydłowo wpłynęły następujące oferty: GRIMA ARCHITEKTURA...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej szkolnego placu zabaw o powierzchni 250 m2 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydlowo

Szydłowo, dnia 20 czerwca 2012 r. GK.271.13.2012 Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Dotyczy : Opracowania dokumentacji technicznej szkolnego placu zabaw o powierzchni 250 m2 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydłowo realizowanego...

Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej wraz z opryskiwaczem

Szydłowo, dnia 28 marca 2012 r. GK.271.8.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012 Urząd Gminy w Szydłowie, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę kosiarki samojezdnej wraz z opryskiwaczem. 1.Zamawiający: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo 2.Przedmiot zamówienia: 1)Kosiarka samojezdna Kosiarka samojezdna...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłowo-ulica Modrzewiowa

Szydłowo, dnia 27 marca 2012 r. GK.271.6.2012 Informacja o wyborze oferty na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłowo-ulica Modrzewiowa. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w na Zapytanie Ofertowe dotyczące wykonania linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłowo-ulica Modrzewiowa wpłynęły...

Zapytanie ofertowe na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłowo-ulica Modrzewiowa

Szydłowo, dnia 7 marca 2012 GK.271.5.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012 Urząd Gminy w Szydłowie, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłowo-ulica Modrzewiowa Zamawiający: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Przedmiot zamówienia: -...

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szydłowo Uchwały Nr XI/50/2011 z dnia 29 sierpnia...