Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
6/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie -Zawiadomienie Wójta Gminy Szydłowo
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Piegłowo, Tyszki Bregendy, Nosarzewo Polne w gminie Szydłowo, powiat mławski, woj. mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014
5/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013
4/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014
3/2014 Decyzje Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\"
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014
2/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 10 stycznia 2014 r.
Dotyczy Budowy farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12- obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne
GK.6220.1.2012.2013
1/2013 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 157 obręb Pawłowo
GK.6220.2.2013