Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
16/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr 12-obręb Piegłowo, 132,128,129,32,33,17,18,4,7- obręb Tyszki Bregendy, 341,342,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014
15/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr 12-obręb Piegłowo, 132,128,129,32,33,17,18,4,7- obręb Tyszki Bregendy, 341,342,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014
14/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rolnego Pana Bogdana Wtulicha z siedzibą ul. Armii Krajowej 21, 06-500 Mława , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w m. Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo.
GK.6220.1.2014
13/2014 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek Gospodarstwa Rolnego Pana Bogdana Wtulicha z siedzibą ul. Armii Krajowej 21, 06-500 Mława , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w m. Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo.
GK.6220.1.2014
12/2014 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Garlino-Kluszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+214,80
GK.6220.2.2014
11/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa
dot. budowie jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014
10/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie
Dot. Wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 26 marca decyzji nr SKO/I/V/183/2014 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 lutego 2014 r. nr GK.6220.1.2012/2013/2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo" przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.:12-obręb Piegłowo; 32,17,4,7 -obręb Tyszki Bregendy,341,303,291,292- obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
SKO/I/V/183/2014
9/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie-obwieszczenie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013
8/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013
7/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014