Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr informacji o środowisku

Karty informacyjne
Lista kart w rejestrze informacji o środowisku.
Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy Opcje
26/2018 Decyzje Decyzja
Decyzja uzgadniająca realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich kurników- o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2017.MK Pokaż kartę Wydrukuj kartę
25/2018 Inne dokumenty Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Dotyczy uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich-kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo
GK.6220.1.2017.MK Pokaż kartę Wydrukuj kartę
24/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną.” Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2016.AO Pokaż kartę Wydrukuj kartę
23/2015 Postanowienia Postanowienie
Budowa obory wolnostanowiskowej rusztowej o projektowanej obsadzie 118,5 DJP bydła mlecznego wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami technicznymi
GK.6220.3.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
22/2015 Inne dokumenty Obwieszczenie
Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w obrębie wsi Trzcianka Kolonia
GK.6220.1.2014/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
21/2015 Inne dokumenty Zawiadomienie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości nr 157 - obręb Pawłowo
GK.6220.2.2013/2014/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
20/2015 Postanowienia Postanowienie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 marca 2015 r. nr GK.6220.1.2014/15
dot . budowy czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy, na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2014/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
19/2015 Postanowienia Postanowienie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 stycznia 2015 r. nr GK.6220.1.2014/15
dot . budowy czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy, na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo
GK.6220.1.2014/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
18/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie-Zawiadomienie
dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
17/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie-Zawiadomienie
dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
16/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr 12-obręb Piegłowo, 132,128,129,32,33,17,18,4,7- obręb Tyszki Bregendy, 341,342,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
15/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr 12-obręb Piegłowo, 132,128,129,32,33,17,18,4,7- obręb Tyszki Bregendy, 341,342,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
14/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rolnego Pana Bogdana Wtulicha z siedzibą ul. Armii Krajowej 21, 06-500 Mława , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w m. Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo.
GK.6220.1.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
13/2014 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek Gospodarstwa Rolnego Pana Bogdana Wtulicha z siedzibą ul. Armii Krajowej 21, 06-500 Mława , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w m. Trzcianka Kolonia, gm. Szydłowo.
GK.6220.1.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
12/2014 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Garlino-Kluszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+214,80
GK.6220.2.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
11/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa
dot. budowie jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek, Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
10/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie
Dot. Wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 26 marca decyzji nr SKO/I/V/183/2014 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 lutego 2014 r. nr GK.6220.1.2012/2013/2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo" przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.:12-obręb Piegłowo; 32,17,4,7 -obręb Tyszki Bregendy,341,303,291,292- obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
SKO/I/V/183/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
9/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie-obwieszczenie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
8/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
7/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
6/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie -Zawiadomienie Wójta Gminy Szydłowo
Budowa zespołu 10 elektrowni wiatrowych wraz infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Piegłowo, Tyszki Bregendy, Nosarzewo Polne w gminie Szydłowo, powiat mławski, woj. mazowieckie
GK.6220.5.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
5/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
Budowa jednej elektrowni wiatrowej do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 314-obręb Szydłówek Gmina Szydłowo
GK.6220.5.2012/2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
4/2014 Inne dokumenty Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
3/2014 Decyzje Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\"
Budowa fermy elektrowni wiatrowych \"Szydłowo\" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12-obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo.
GK.6220.1.2012/2013/2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
2/2014 Inne dokumenty Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 10 stycznia 2014 r.
Dotyczy Budowy farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 12- obręb Piegłowo, 32,17,4,7 - obręb Tyszki Bregendy, 341,303,291,292 - obręb Nosarzewo Polne
GK.6220.1.2012.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
1/2013 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 157 obręb Pawłowo
GK.6220.2.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.