Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr zmian

30 grudnia 2019 13:43 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.41.2019 Składu Orzekającego RIO z dnia 17 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [3_opinia_rio_ci412019_opinia_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 13:43 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.41.2019 Składu Orzekającego RIO z dnia 17 stycznia 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 13:37 (Renata Rudnicka) Uchwały Rady Gminy: Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2019 Nr IV/18/2018 Rady Gminy...: Dodanie załącznika [2_uchwala_budzetowa_gminy_szydlowo_na_rok_2019_nr_iv182018_rady_gminy _szydlowo_z_dnia_28_grudnia_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:55 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.330.2018 Składu Orzekającego RIO z dnia 28 listopada 2018...: Dodanie załącznika [2_opnia_rio_ci3302018_projekt_uchwaly_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:55 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.330.2018 Składu Orzekającego RIO z dnia 28 listopada 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:45 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.329.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej...: Dodanie załącznika [1_opinia_rio_ci3292018__projekt_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_fina nsowe_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:44 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.329.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 12:42 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.329.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 11:52 (Renata Rudnicka) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv172018_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finanowej_gminy_s zydlowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 10:31 (Marcin Kłobucki) : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2019 11:46 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o terminie XI Sesji Rady Gminy Szydłowo: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 14:57 (Dariusz Meredyk) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Dodanie załącznika [nabor_na_wolne_stanowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 14:57 (Dariusz Meredyk) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Dodanie załącznika [kwestionariusz_nowy1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 14:57 (Dariusz Meredyk) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Dodanie załącznika [oswiadczenie_do_celow_rekrutacji_w_ramacyh_konkursu_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [wzor_zalacznika_do_deklarcji_dt1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [wzor_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklarcji_na_podatek_rolny_wraz_z_alacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:09 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklarcji_na__podatek_lesny_wraz_z_alacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:08 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [wzor_informacji_i_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci_wraz_zalaczn ikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:08 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [uchwala_sr_transp_na_2020_rok.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:08 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [uchwala_stawki_podatku_od_nieruchomosci_na_2020_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:07 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie załącznika [uchwala_na_obnizenie_ceny_zyta_na_2020_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:07 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:06 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 09:06 (Marcin Kłobucki) Podatki i opłaty: Informacja dotycząca stawek podatków lokalnych na 2020 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 10:22 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Dodanie załącznika [ccf_000419.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 08:05 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2019 22:09 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2019 22:09 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:50 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_do_siwz__umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobow ych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:49 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_do_swz__wzor_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:49 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_opis_bazy_magazynowotransportowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:49 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_wykazu_narzedzi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:48 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezynalezy _do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:47 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wyklucze nia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:46 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzia lu_w_postepowaniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:46 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2a__wzor_protokolu_z__wykonania_uslugi_do_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:46 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_siwz__istote_postanowienia_umowy_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1a__formularz_cenowy_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz__opis_przedmiotu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:44 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [siwz_na_odbior_odpadow_komunalnych_z_terenu_gminy_szydlowo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:44 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:43 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 153540
Realizacja: IDcom.pl