Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr zmian

15 stycznia 2020 11:47 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:47 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:46 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [kosztorys_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:45 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie załącznika [siwz1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:34 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:34 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 11:32 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:12 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. kadr i obsługi sekretariatu: Dodanie załącznika [informacja_na_bip_o_spelnieniu_wymogow_formalnych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:11 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Dodanie załącznika [deklaracja_+_klauzula.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 13:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Informacja dot. usunięcia azbestu (demontażu lub odbioru składowanego)...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:39 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:38 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:38 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Dodanie zdjęcia [cci_000001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:37 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Szkolenie dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej...: Dodanie załącznika [cci_000001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2020 14:00 (Renata Rudnicka) Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 grudnia 2019 roku...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_782019_wojta_gminy_szydlowo_z_dnia_31_grudnia_2019_rok u_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Usunięcie załącznika [zal_nr_4_oswiadczenie.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Usunięcie załącznika [zal_nr_3__sprawozdanie.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Usunięcie załącznika [zal_nr_2rozliczenie_ze_wzgledu_na_rodzaj_kosztow.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:23 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_4_oswiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:22 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_3__sprawozdanie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:22 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_2rozliczenie_ze_wzgledu_na_rodzaj_kosztow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:17 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_4_oswiadczenie.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:16 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_3__sprawozdanie.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:16 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_2rozliczenie_ze_wzgledu_na_rodzaj_kosztow.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 13:15 (Marcin Kłobucki) Konkursy na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania sportu: Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie...: Dodanie załącznika [zal_nr_1wniosek_o_udzielenie_dotacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:40 (Renata Rudnicka) Pozostałe: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_oraz_sprawozdania_z_wykonania_ planu_finansowego_gminnej_biblioteki_publicznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:36 (Renata Rudnicka) Pozostałe: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:20 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: uchwała Nr Ci.326.2019 RIO z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wydania...: Dodanie załącznika [6_opinia_rio_nr_ci3262019_opinia_o_przedlozonym_przez_wojta_gminy_szy dlowo_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:20 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: uchwała Nr Ci.326.2019 RIO z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wydania...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:16 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.325.2019 RIO z dnia 2 grudnia 2019 r. opinia o przedłożonym...: Dodanie załącznika [5_opinia_rio_nr_ci3252019_opinia_o_przedlozonym_przez_wojta_gminy_szy dlowo_projekcie_uchwaly_o_wieloletniej_prognozie_finansowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:15 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.325.2019 RIO z dnia 2 grudnia 2019 r. opinia o przedłożonym...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 12:08 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.211.2019 RIO z dnia 26 sierpnia 2019 roku opinia o przedłożonejez...: Dodanie załącznika [4_opnia_rio_ci2112019_opinia_o_przedlozonej_przez_wojta_gminy_szydlow o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze_2019_r oku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 11:46 (Renata Rudnicka) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SZYDŁOWO NA ROK 2020 Nr XI/119/2019 Rady Gminy...: Dodanie załącznika [15_uchwala_budzetowa_gminy_szydlowo_na_rok_2020_nr_xi1192019_rady_gmi ny_szydlowo_z_dnia_30_grudnia_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2020 11:31 (Renata Rudnicka) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2019 roku...: Dodanie załącznika [14_uchwala_nr_xi1012019_rady_gminy_szydlowo_z_dnia_30_grudnia_2019_ro ku_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 153345
Realizacja: IDcom.pl