Urząd Gminy Szydłowo

Rejestr zmian

31 stycznia 2020 11:21 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr i obsługi...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
31 stycznia 2020 11:20 (Marcin Kłobucki) Konkursy na stanowisko: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr i obsługi...: Dodanie załącznika [informacjawynik_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
31 stycznia 2020 09:13 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Dodanie zdjęcia [bom_plakat_ciechanow2.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:59 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:58 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Usunięcie zdjęcia [bom_plakat_ciechanow.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:52 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:45 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:43 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:42 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Dodanie zdjęcia [bom_plakat_ciechanow.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:42 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Usunięcie zdjęcia [bom_plakat_ciechanow.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:37 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Dodanie zdjęcia [bom_plakat_ciechanow.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2020 08:32 (Krzysztof Tatarka) Aktualności: Budżet obywatelski Mazowsza - Zmieniaj z nami Mazowsze!: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2020 15:26 (Marcin Kłobucki) Protokoły z sesji Rady Gminy: Protokół z V Sesji Rady Gminy Szydłowo: Dodanie załącznika [protokol_z_v_sesji_rady_gminy_szydlowo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2020 15:22 (Marcin Kłobucki) Protokoły z sesji Rady Gminy: Protokół z V Sesji Rady Gminy Szydłowo: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 stycznia 2020 10:07 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 10:06 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 10:06 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 11:11 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok: Dodanie załącznika [ccf_000029.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 11:10 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 09:04 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Szydłowo: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 09:03 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Szydłowo: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 09:02 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Szydłowo: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 09:02 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Szydłowo: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 09:02 (Marcin Kłobucki) Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Szydłowo: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 08:58 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 08:49 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku: Dodanie zdjęcia [cci_000003.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 08:42 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 10:12 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Dodanie załącznika [ccf_000022.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 10:11 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 10:10 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 09:12 (Marcin Kłobucki) Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 13:55 (Marcin Kłobucki) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szydłowo: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...: Dodanie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komuna lnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_z_terenu_gminy_szydlowo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 13:55 (Marcin Kłobucki) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szydłowo: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...: Usunięcie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komuna lnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_z_terenu_gminy_szydlowo.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:55 (Renata Rudnicka) Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10.01.2020 r. w sprawie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_52020_wojta_gminy_szydlowo_z_dnia_10_stycznia_2020_rok u_w_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:46 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.49.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie załącznika [7_opinia_rio_nr_ci492020_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_na_la ta_20202023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 12:46 (Renata Rudnicka) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.49.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:50 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Dodanie załącznika [ccf_000019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:50 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 08:49 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:47 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Skopiowanie wiadomości - Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16 stycznia 2020 08:46 (Marcin Kłobucki) Komunikaty: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Skopiowanie wiadomości - Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16 stycznia 2020 08:45 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Dodanie załącznika [ccf_000017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 08:44 (Marcin Kłobucki) Aktualności: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 153538
Realizacja: IDcom.pl