Aktualności - archiwum

Informacja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje iż przystąpił do realizacji pilotażowego programu PFRON „UCZEŃ NA WSI" mający na celu dofinansowanie kosztów nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
- posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
- posiada stałe zameldowanie na terenie tut. Gminy.
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu obejmuje zwrot za koszty poniesione na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę w wysokości do 2000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.
Termin składania wniosków w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej upływa dnia 30 kwietnia br.
Po druki wniosków oraz dodatkowe informację proszę zgłaszać się to tut. Ośrodka, do Pana Edwarda Żerańskiego, pok. Nr 2 w budynku banku.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 7980
26 marca 2008 11:45 (Marcin Kłobucki) - Zmiana treści dokumnetu.
26 marca 2008 11:43 (Marcin Kłobucki) - Utworzenie dokumnetu.