Uchwały podatkowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Rady Gminy Szydłowo w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr ……… Rady Gminy Szydłowo z dnia ……….. 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15...