Podatki i opłaty

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2019 rok

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA  STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH  NA 2019 ROK

 

Urząd Gminy w Szydłowie informuje,  że na podatek rolny na rok 2019 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (MP z 2018 r. poz. 1004). Zatem stawka podatku rolnego na rok 2019 z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł, natomiast z 1 ha fizycznego dla podatników posiadających grunty do 1 ha wynosi 271,80 zł.

Natomiast na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych na rok 2019 obowiązują stawki podatkowe z roku poprzedniego (uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ).

Zaś na podatek leśny na rok 2019 obowiązuje stawka podatku wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.(M.P. z 2018 r. poz. 1005). Zatem stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,2356 zł.

Ponadto informuje się, iż na rok 2019 obowiązują nadal wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny określone Uchwałą Nr X/46/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Jednocześnie wskazuje  się, iż obowiązujące uchwały podatkowe i wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2019 rok dostępne są w BIP w informacji dotyczącej stawek podatków lokalnych na 2018 rok.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 grudnia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2018 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1066
11 grudnia 2018 08:48 (Marcin Kłobucki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)