Podatki i opłaty

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2017 rok.

 

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że do naliczenia podatku rolnego na  rok 2017  obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Zatem stawka podatku rolnego na rok 2017 z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł  natomiast  z 1ha fizycznego dla podatników posiadających grunty do 1 ha  wynosi 262,20 zł.

Natomiast na podatek od nieruchomości na rok 2017 obowiązują stawki wynikające z uchwały
Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017 zostały zmienione uchwałą Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zaś na podatek leśny na rok 2017 obwiązuje stawka podatku wynikająca z Komunikatu  Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Ponadto informuje się, iż na rok 2017 obowiązują  wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny określone Uchwałą Rady Gminy Szydłowo
Nr X/46/2015 z dnia 27 listopada 2015r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W przypadku podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązuje wzór deklaracji określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2025)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 grudnia 2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1977
30 grudnia 2016 13:59 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [akt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 13:59 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [akt1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 10:12 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)