Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy w Szydłowie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2011 Wójta Gminy w Szydłowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szydłowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: ...