Prawo miejscowe

Informacja w sprawie podatków lokalnych na 2015 rok

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Szydłowo nowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych Urząd Gminy Szydłowo informuje, że zgodnie z art. 20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r, poz. 849 ze zm.) na rok 2015 należy stosować stawki podatkowe, które obowiązywały w roku 2014.

Natomiast w sprawie podatku rolnego Rada Gminy Szydłowo  podjęła Uchwałę Nr II/5/2014 z dnia
5 grudnia 2014 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ustalając tym samym stawkę podatku rolnego na rok 2015 od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych w kwocie 130,00 zł oraz od 1 ha fizycznego dla gruntów dla podatników posiadających grunty do 1 ha w kwocie 260,00 zł.

Zaś na podatek leśny na rok 2015 obwiązuje stawka podatku wynikająca z Komunikatu  Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Ponadto informuje się, iż na rok 2015 obowiązują nadal wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny określone Uchwałą Rady Gminy Szydłowo
Nr XIII/59/2011 z dnia 28 listopada 2011r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W przypadku podatku od środków transportowych obowiązuje wzór deklaracji określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011 r. nr 293, poz. 1731)


załącznik:

http://bip.szydlowo-maz.pl/wiadomosci/568/wiadomosc/248653/uchwala_nr_ii52014

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2015 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1852
02 stycznia 2015 15:32 Marcin Kłobucki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)