Prawo miejscowe

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr ……….. PROJEKT Rady Gminy Szydłowo z dnia…………….. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

L.p. Nazwisko i imię (nazwa) 1 ADAMSKI MIROSŁAW 2 ALBRECHCZYŃSKA TERESA 3 ANTOSIAK ADAM S.ROMANA 4 ANTOSIAK DANUTA I RYSZARD C.ROMUALDA 5 ANTOSIAK LESZEK S.JANA 6 ANTOSIAK SŁAWOMIR s TADEUSZA 7 ARTOWICZ GRZEGORZ I HALINA 8 BALCEROWSKI ANDRZEJ I ELŻBIETA 9 BALCEROWSKI RYSZARD S.ANDRZEJA 10 BALICKI...

UCHWAŁA Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości