Przetargi - archiwum

Raport z oceny ofert

      RAPORT Z OCENY OFERT
       Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją czyli zespołem doradczo-opiniującym, powołana w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert (oferty) składanych w ramach Programu Integracji Społecznej, przedkłada raport z oceny ofert  zatwierdzony przez Wójta Gminy Szydłowo.
     W dniu 22.09.2008 r., godz. 10.00 Komisja - zespół doradczo-opiniujący w składzie: Irena Hinczewska, Barbara Jakubiak, Zdzisław Bialik, Bożena Szczepańska, stosując kryteria formalne, techniczne oraz merytoryczne dokonała oceny oferty i wybrała najkorzystniejszą ofertę.
Ocena oferty i jej wybór odbyła się w trzech etapach:
1). Etap:
Komisja rozpoczęła od sprawdzenia czy oferta spełnia kryteria formalne  i techniczne.
2). Etap:
Komisja wyłoniła jedną ofertę, która spełniła minimalne kryteria formalne i techniczne. Dokonała analizy merytorycznej ofert zgodnie oraz w oparciu o ustalone kryteria oceny merytorycznej.
3). Etap:
Złożona Oferta przez Gimnazjum Publiczne w Szydłowie tj., „Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, umożliwiający wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego” jest korzystna, będzie negocjowana i realizowana.
Procedura kontraktowania usług ma zastosowanie w tym przypadku, ponieważ została złożona jedna oferta.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3 października 2008 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Irena Hinczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 5471
03 października 2008 09:52 Marcin Kłobucki - Zmiana treści dokumnetu.
03 października 2008 09:50 Marcin Kłobucki - Utworzenie dokumentu.