Urząd Gminy Szydłowo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną"


 
 
Szydłowo, dn. 07.11.2016r.
GK.6220.5.2016.AO(9)
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.11.2016r. roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną.” Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach Nr 444/1; 444/2; 444/3; 444/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie.
W związku z powyższym informuje się, że z ww. postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Szydłowo
Data wytworzenia dokumentu: 7 listopad 2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Olczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2016 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 802
13 listopada 2016 13:43 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [postanowienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2016 13:42 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2016 13:38 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl