Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

Obwieszczenie o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 09.01.2018r.

GK.6220.3.2016.AO(42)

 

OBWIESZCZENIE

o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o  łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) i produkcji rocznej 3 075 552 szt. przy 6 cyklach produkcyjnych oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: ; budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m³;  budowie studni głębinowej do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody ok. 18 m³/h; budowie dróg o nawierzchni twardej o długości powyżej 1 km w obrębie Fermy Drobiu” na działkach o nr ewidencyjnym 592 obręb 2 we wsi Dębsk oraz 119 obręb 9 we wsi Marianowo na terenie gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, województwa mazowieckiego.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu 09.01.2018r. roku Urząd Gminy w Szydłowie wystąpił do inwestora o wyjaśnienie i uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

  W związku z powyższym informuje się, że z ww. sprawą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie pokój nr 5 w godzinach urzędowania.

POUCZENIE


Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9 stycznia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Olczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 685
10 stycznia 2018 13:10 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 13:09 (Marcin Kłobucki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)