Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 26.09.2017r.

GK.6220.3.2016.AO(38)

 

OBWIESZCZENIE

o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania
przedsięwzięcia polegającego na „Chowie drobiu brojlera kurzego o obsadzie początkowej  2 440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m³; budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h; budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1 km w obrębie Fermy Drobiu” na działkach o nr ewidencyjnych 592- obręb 2 we wsi Dębsk; działka nr 119- obręb 9 we wsi Marianowo gm. Szydłowo
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu 25.09.2017r. roku Urząd Gminy w Szydłowie przekazał nowy raport wraz z załącznikami dla w/w przedsięwzięcia do uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zaopiniowania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mławie
  W związku z powyższym informuje się, że z ww. sprawą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2017 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 828
19 października 2017 09:14 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:13 (Marcin Kłobucki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)