Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 09.01.2018r. GK.6220.3.2016.AO(42) OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) i produkcji rocznej 3 075 552 szt. przy...

OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 26.09.2017r. GK.6220.3.2016.AO(38) OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddz

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 31.08.2017r. GK.6220.3.2016.AO(36) O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: - chowie drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2 440 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: - budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2...