Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko do uzgodnień i zaopiniowania

Szydłowo, dn. 26.09.2017r. GK.6220.3.2016.AO(38) OBWIESZCZENIE o przekazaniu nowego raportu o oddz

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 31.08.2017r. GK.6220.3.2016.AO(36) O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------