Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: - chowie drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2 440 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: - budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2...