Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyszukiwarka

Wybierz rok