Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro- 2016 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na remont budynku gminnego w miejscowości Nosarzewo Borowe

Szydłowo, dnia 6 września 2016 r. GK.271.10.2016.MK(6) OGŁOSZENIE Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: wykonanie remontu budynku stanowiącego własność Gminy Szydłowo w miejscowości Nosarzewo Borow

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 12 kwietnia 2016 r. GK.271.6.2016.MK(3) Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Szydłowo. I. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo"

Szydłowo, dnia 08.04.2016r. GK. 271.6.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z