Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30 000 euro- 2015 rok.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na ośnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 24 listopada 2015 r. GK.271.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 NA TERENIE GMINY SZYDŁOWO Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 Euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 1+927,00

Szydłowo, dnia 5 października 2015 r. OGŁOSZENIE Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 1+927,00 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 1,927 km polegający na profilowaniu i zagęszczeniu...

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej administrowanych przez Gminę Szydłowo

OGŁOSZENIE Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej administrowanych przez Gminę Szydłowo. Zakres robót obejmuje: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 1 m2, grysami i emulsją asfaltowo -...

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Szydłowo Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni...