Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

INFORMACJA Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo z siedzibą ul. Szkolna 2 a lok. 6, 06-516...

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art....