Roczny program współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2019 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 września 2019 roku OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Szydłowo informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wsp&oacu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały dot. Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 sierpnia 2018 roku &nbs

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Szydłowo informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szydłowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Zarządzenie Nr 66 /2015

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi

U CH W A Ł A Nr......... RADY GMINY SZYDŁOWO Z DNIA ………………………………. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...