Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej dla spółek wodnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych w 2019 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szydłowo

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2016 r.

Szydłowo, dnia 17 października 2016 r. GK.6343.1.2016.MK(2) Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2016 roku Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania sp

Informacja na temat udzielonej dotacji celowej z budżetu gminy Szydłowo dla Spółek Wodnych

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w yznaczonym terminie do złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 r. wpłynął jeden wniosek. Wnioskodawcą jest Gminna Spółka Wodna w Szydłowie. W dniu 29 października 2015 r. wniosek został poddany pod opinię Komisji Budżetu Finansów...

Informacja o możliwości złożenia wniosku na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 r.

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2015 roku Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Szydłowo...

Informacja o możliwości złożenia wniosku na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2014 r.

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szydłowo w 2014 roku Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/2014