Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro na zadanie: Dostawa węgla kamiennego typu "orzech" do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo

   

Szydłowo, dnia 27 stycznia 2014  r.

 

GK.271.1.2014

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę węgla kamiennego typu „orzech” do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

 

 

1. W dniu 16 stycznia 2014 r. umieszczono na stronie internetowej BIP zapytanie ofertowe dot. zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych polskich równowartości 14 tys. euro na zadanie „Dostawa węgla kamiennego typu „orzech” do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo”

 

2. W dniu 24 stycznia 2014 roku wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Ryszard Sowiński, Giednia 2a, 06-516 Szydłowo

 

2. W dniu 24 stycznia 2014 r.  komisja w składzie:

 

  1. Zdzisław Bialik,

  2. Marcin Kłobucki,

  3. Marek Bieńkowski

 

Dokonała otwarcia oferty:

 

Lp.

Nazwa

Cena netto

(za 1 tonę)

Cena brutto

(za 1 tonę)

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe Ryszard Sowiński, Giednia 2a, 06-516 Szydłowo

 

540,65 zł

665,00 zł

 

 

 

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy - Przedsiębiorstwa Handlowo Ryszard Sowiński, Giednia 2a, 06-516 Szydłowo, która w dniu 27 stycznia 2014 r. została zawarta umowa.

 

 

                                                                                  /

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16 styczeń 2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2014 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 1642
03 lutego 2014 11:16 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [protokol271_1_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2014 11:15 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 14:47 (Marcin Kłobucki) - Dodanie załącznika [umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)